นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy)

เว็บไซต์ของเรา www.naza168.io เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเว็บไซต์ของเรา จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับตัวของท่านเอง ในเรื่องของความปลอดภัย เป็นการรักษาประโยชน์ส่วนบุคคล

  • ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้
  • ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ ต่อไปนี้จะเรียกว่า www.naza168.io

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ www.naza168.io ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม

เว็บไซต์ www.naza168.io ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เยี่ยมชม และ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ มีความรู้สึกปลอดภัย เมื่อมาเข้าใช้บริการกับเรา

ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เว็บไซต์ www.naza168.io ยึดถือในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเป็นประโยชน์ต่อตัวของท่านเอง

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

www.naza168.io เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินงานเว็บไซต์ดังนี้

  • เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ และ การโฆษณา
  • เพื่อใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ วิจัยทางการตลาด
  • เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ และ มอบประสบการณ์ให้กับผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บนเว็บไซต์ www.naza168.io อาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือท่านอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา เราขอให้ท่านเข้าใจว่า เว็บไซต์ www.naza168.io ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบาย และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆได้ ดังนั้นขอให้ท่านศึกษา นโยบาย และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์ ที่ท่านเยี่ยมชม ก่อนและหลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านลิงก์เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ด้วย ทางเราจะไม่รับผิดชอบถ้าหากผู้ใช้ ใช้บริการในเว็บอื่นที่ไม่ใช่เว็บของเรา แล้วเกิดปัญหา ทางเราจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ท่านจะติดต่อ www.naza168.io และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

หากท่านมีข้อเสนอแนะ ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ตลอดเวลา ผ่านช่องทางต่อไปนี้

จัดทำนโยบายโดย naza168.io (www.naza168.io)